Aanmelden voor EURAF Nederland

Er heeft zich sinds de oprichting van Europese Agroforestry Association (EURAF) in 2011, een groot Europees netwerk rond het onderwerp agroforestry gevormd. In bijna alle lidstaten hebben zich organisaties aangesloten bij de EURAF. Het is daarmee hét Europese platform voor agroforestry geworden waarop zich alle kennis en kunde heeft geconcentreerd.

EURAF NL/Stichting Agroforestry Nederland
Tijdens het minisymposium ‘Bomen over bomen’ op 21 mei 2014, is de Nederlandse tak van de EURAF gelanceerd. EURAF NL wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting Agroforestry Nederland die zich als doel gesteld om als contactorgaan tussen de Europese partnerorganisaties en de Nederlandse initiatieven te fungeren. Belanghebbenden kunnen zich bij Stichting Agroforestry Nederland aansluiten en hiermee lid worden van EURAF.

Waarom lid worden?
Lidmaatschap van de EURAF is om drie redenen belangrijk. Ten eerste omdat we dan in Nederland als volwaardig partner van EURAF kunnen fungeren, ten tweede om meer “massa” te geven aan het Europese agroforestry beweging om zo en nog steviger invloed te krijgen in Brussel en ten derde om uit de eerste hand op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, praktijk en beleid.

Hoe lid worden?
U kunt donateur worden van Stichting Agroforestry Nederland, daarmee wordt u automatisch lid van de EURAF. Meld u zich via dit online formulier aan. Hierin kunt u ook uw interesses, vragen en suggesties kwijt en uw betrokkenheid bij bestaande agroforestry initiatieven. Op deze manier willen we de behoeftes inventariseren.

Kosten
Het lidmaatschap zal voor personen circa 15 euro per jaar kosten en voor organisaties 175 euro. We zitten nu nog in de opstartfase, binnenkort krijgt u hier definitief bericht over. Maar meld u zich vast aan via het online formulier, dan zijn wij op de hoogte van uw interesse.