Agroforestry op de BioVak 2014

Binnen het Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! concludeerden akkerbouwers en veehouders dat een klimaatneutrale bedrijfsvoering, haalbaar is als de uitstoot van broeikasgassen op het bedrijf wordt gecompenseerd door agroforestry.
Agroforestry is het combineren van van eenjarige gewassen of weidegrond met bomen. In de tropen is deze teeltwijze gebruikelijk. Ook in Frankrijk wordt deze teeltwijze toegepast, waar zij akkerbouw combineren met walnoten en populieren.
De afwisseling van akkers en weidegrond met bomenrijen zorgt voor een ander microklmaat, bovengronds en ondergronds. Experimenten in Frankrijk leverden 10 procent hogere opbrengsten.

Het Praktijknetwerk Biologsich: Klimaatneutraal! organiseert tijdens de BioVak op 23 januari om 11.00 een workshop over dit thema.
Mark Vonk zal vanuit het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik ingaan op de praktische toepassingen van agroforestry. Bert Reubens (ILVO) zal resultaten van agroforestry proeven in Belgi√ę en Frankrijk toelichten.

De BioVak vindt plaats op 22 en 23 januari 2014 in de IJsselhallen in Zwolle.