Wilgenbast als aspirines voor koeien en geiten

In het Praktijknetwerk voederbomen & multifunctioneel landgebruik wordt naar de verschillende aspecten van voederbomen op een melkveebedrijf gekeken. Eén daarvan is het aspect van diergezondheid.
Veel struiken en bomen bevatten stoffen die de diergezondheid kunnen bevorderen. Een van de meest in oogspringende zijn de salicylzuren in wilgenbast waarvan aspirines zijn  afgeleid.
Het netwerk heeft het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie gevraagd deze werkzame stoffen voor potentiële voederbomen op een rij te zetten.

Bekijk hier de rapportage:

Medicinale en etnobotanische aspecten van (potentiële) voederbomen voor melkvee.

Eerste opbrengstcijfers van voederbomen

Op 25 april 2011 zijn stekken van wilgen gepland. In oktober 2011 zijn hiervan de eerste opbrengst metingen gedaan.

Opbrengsten van takken en bladeren was in dit 1e jaar tot 5,5 ton droge stof per ha onder goede productie omstandigheden. Op stukken met structuurproblemen was de opbrengst duidelijk lager, tot 1,1 ton droge stof per ha.

Het aandeel blad varieerde van 20-30%. Bij aanbieding aan geiten als gehakseld product (tak en blad), blad en stengel los, en blad en stengel vast, werd 55-65% van het product (dus tak en blad) opgegeten. Bij het gehakselde product nam de interesse van de geiten sneller af.

De resultaten zijn besproken met een groep geitenhouders die hun geiten in de toekomst ook voederbomen in het rantsoen willen aanbieden. Het aandeel geoogst blad zou omhoog moeten. Frequenter oogsten van de gehele plant lijkt geen verandering te geven in blad/tak verhouding. Mogelijk is de tak dan wel beter verteerbaar. De zoektocht naar een plukmachine van blad brengt mogelijk soelaas.