Bezoek agroforestry aanplant in België

Woensdag 29 september bezocht het Praktijknetwerk Voederbomen een agroforestry proef van het (Vlaamse) Consortium Agroforestry op een eigendom van Groep Mouton te Lochristi (België).

Bert van Gils, onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), verwelkomde de groep met 22 veehouders en geïnteresseerden en nam hen mee het land op, naar de akkers die gecombineerd worden met  kersen-, essen-, notenbomen en populieren. De bomen zijn in rijen aangeplant met ruime tussenbreedte, bedoeld om hoge kwaliteit zaaghout te produceren, of mogelijk zelfs fineerhout. In het veld werd er door de deelnemers gediscussieerd over de keuze van boomsoorten en het beplantingsschema. Er kan uit veel boomsoorten gekozen worden, waarvan elke soort verschilt in bijvoorbeeld de kwaliteit en toepassing van het hout, groeisnelheid, omlooptijd, standplaatsgeschiktheid en ziektegevoeligheid. Een mengsel van bomen met verschillende oogsttijdstippen biedt mogelijk soelaas om de grond nog efficiënter in de tijd te benutten. Daarnaast moet het akkerbouwgewas waarmee gecombineerd wordt zo min mogelijk schaduw of concurrentie ondervinden (water en nutriënten).
Duidelijk is dat er zeer veel mogelijkheden zijn om akkerbouw met boomteelt te combineren! Voordat op aanplant over gegaan kan worden moeten er veel spreekwoordelijke knopen worden “doorgehakt”.

Bekijk hier een presentatie van het ILVO en de Universiteit Gent over agroforestry waarin deze keuzemogelijkheden aan bod komen.

Bespreken van keuzemogelijkheden agroforestry in het veld

Bespreken van keuzemogelijkheden van agroforestry in het veld. Hier is gekozen voor een combinatie van tarwe (reeds geoogst) en kersenbomen.