Bomen over bomen: minisymposium over Agroforestry in Nederland

Op woensdag 21 mei 2014 vindt er een minisymposium plaats over agroforestry in Nederland. Iedereen die zich inzet voor inpassing van bomen en struiken in het landelijk gebied is van harte uitgenodigd! Zie hier de uitnodiging.

Het doel van de bijeenkomst is om de diverse agroforestry-initiatieven die in Nederland plaatsvinden te presenteren en veel uit te wisselen, zodat opgedane kennis beter wordt benut en kruisbestuiving plaatsvindt.

Datum: Woensdag, 21 mei 2014
Locatie: Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5b, 3752 LK Bunschoten

Programma
12:30     Inloop met koffie
13:00     Opening door dagvoorzitter Piet Rombouts, BMF
13:10     Agroforestry in NL: verleden, heden en toekomst – Anne Oosterbaan, WUR
13:40     Combineren van fruitteelt met kippen – Wil Sturkenboom, Warmonderhof
13:50     Wilgenplantages in agroforestry systemen: kansen voor multifunctionele biomassaproductie – Martijn Boosten, Probos
14:20     Praktijkvoorbeeld Voedselbos – Wouter van Eck, Foodforestry
14:30  pauze
15:00     Heggen: cultuurhistorie op een modern landbouwbedrijf – Lex Roeleveld, Stichting Heg en Landschap
15:10     Voederbomen – Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut
15:40     Teelt van voederbomen – Jaap Nobel, Diergaarde Blijdorp
15:50     Houtsnippers in de stal – Henk Hoefnagel, melkveehouder
16:00     Uitleg over EURAF – Mark Vonk, Overlegplatvorm Duinboeren

Deze middag is de afsluiting van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik, maar ook een start. In 2011 is de Europese organisatie voor agroforestry (EURAF) opgericht. Wij zien deze bijeenkomst als de start van een Nederlandse “tak” van EURAF, waarin in een jaarlijks terugkerende bijeenkomst alle Nederlandse agroforestry initiatieven bij elkaar worden gebracht.

Meld u zich vóór 14 mei aan via b.luske@louisbolk.nl Wij verheugen ons op uw komst!