Voederbomen de grond in voor de melkkoeien van Sjaak Sprangers

Op 5 februari zal er bij Sjaak Sprangers, melkveehouder in Kaatsheuvel, begonnen worden met de aanplant van voederbomen in de wei. Sjaak is biologische melkveehouder met Jersey koeien die ook deels in een natuurgebied grazen dat hij pacht van Vereniging Natuurmonumenten. Sjaak heeft gezien dat de koeien regelmatig van kruiden, struiken en bomen in de omgeving eten. De kruiden en bomen zijn een waardevolle aanvulling op het rantsoen, omdat zij veel mineralen bevatten naast gezondheidsbevorderende stoffen. Zo is de chichorei een kruid dat veel selenium bevat en zit het blad van de hazelaar boordevol koper. De mineralen hebben de koeien nodig voor een goede gezondheid.

Dit is de reden dat Sjaak ook in de wei meer biodiversiteit in plantensoorten en boomsoorten wil aanbrengen. De aanplant zal o.a. bestaan uit hazelaar, wilg, veldesdoorn, winterlinde en haagbeuk, in totaal ruim 2000 bomen. Op deze manier kunnen de koeien zelf kiezen waar ze van willen eten. Daarnaast bieden bomen beschutting tegen felle zon en wind.

Sjaak is deelnemer van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik opgericht door het Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren. Binnen het netwerk wordt er onderzoek gedaan naar de voederwaarden van verschillende bladsoorten voor koeien en geiten. Daarnaast worden andere toepassing van bomen op het boerenbedrijf onderzocht, bijvoorbeeld voor energiewinning, als nestplaats voor vogels, als stuifmeel en nectarbron voor nuttige insecten en als nutriëntenbuffer naar het oppervlaktewater.

Een ander innovatief project waar Sjaak bij betrokken is, is het nieuwe houderijconcept Kwatrijn. Volgend jaar zal bij Sjaak de eerste Kwatrijn stal gebouwd gaan worden. De Kwatrijn stal verenigt een hoge graad van dierenwelzijn, zeer lage emissies van ammoniak en broeikasgassen en energieneutraliteit met een transparante vormgeving en een goede inpassing in het landschap. Het systeem biedt voor koeien meer ruimte en een ligbed van stro en geeft mineralen een hogere waarde door vaste mest en urine bij de bron gescheiden te houden (www.kwatrijn.com).

Koeien eten van bomen en struiken en vullen daarmee hun mineralenbehoefte aan

Koeien eten van bomen en struiken en vullen daarmee hun mineralenbehoefte aan

Het Praktijknetwerk Voederbomen gaat Fries

Gryt Vonk-Boersma vonde het idee van voederbomen zo leuk dat ze een gedeelte van de website in het Fries vertaalde. Naast Nederlands en Engels, kunnen mensen nu ook in het Fries terecht
Bekijk hier de samenvatting “Praktyknetwurk Foerbeammen” Tapassingen fan beammen en strewelleguod yn it Agrarysk lânskip.