Agroforestry op de BioVak 2014

Binnen het Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! concludeerden akkerbouwers en veehouders dat een klimaatneutrale bedrijfsvoering, haalbaar is als de uitstoot van broeikasgassen op het bedrijf wordt gecompenseerd door agroforestry.
Agroforestry is het combineren van van eenjarige gewassen of weidegrond met bomen. In de tropen is deze teeltwijze gebruikelijk. Ook in Frankrijk wordt deze teeltwijze toegepast, waar zij akkerbouw combineren met walnoten en populieren.
De afwisseling van akkers en weidegrond met bomenrijen zorgt voor een ander microklmaat, bovengronds en ondergronds. Experimenten in Frankrijk leverden 10 procent hogere opbrengsten.

Het Praktijknetwerk Biologsich: Klimaatneutraal! organiseert tijdens de BioVak op 23 januari om 11.00 een workshop over dit thema.
Mark Vonk zal vanuit het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik ingaan op de praktische toepassingen van agroforestry. Bert Reubens (ILVO) zal resultaten van agroforestry proeven in België en Frankrijk toelichten.

De BioVak vindt plaats op 22 en 23 januari 2014 in de IJsselhallen in Zwolle.

 

Het Praktijknetwerk Voederbomen gaat Fries

Gryt Vonk-Boersma vonde het idee van voederbomen zo leuk dat ze een gedeelte van de website in het Fries vertaalde. Naast Nederlands en Engels, kunnen mensen nu ook in het Fries terecht
Bekijk hier de samenvatting “Praktyknetwurk Foerbeammen” Tapassingen fan beammen en strewelleguod yn it Agrarysk lânskip.

Voederbomen voor de houtkachel

In februari heeft het Praktijknetwerk voederbomen & multifunctioneel landgebruik  een avond georganiseerd in alternatieve energie-installaties. Marc van Bemmel van Wooddrying and Energy Systems (www.weswood.nl) gaf aan 15 geïnteresseerden een inleiding over zijn ervaringen met de installatie van houtgestookte energiesystemen. De onderwerpen die behandeld werden zijn (zie Powerpoint);

  • Techniek; Kachel, Brandstof, Opslag en Logistiek
  • Kansen en beperkingen gebruik van eigen hout; Hoeveelheden en welke kwaliteit
  • Wet- en regelgeving (milieu eisen)
  • Subsidiemogelijkheden
  • Kosten en Baten berekening van een aantal concrete voorbeelden

Bij de aanschaf van een installatie is het van belang:

  • “Bezint eer…….”. Er zijn veel goede installaties te koop maar ook evenveel niet goede. De houtkachel- en biomassahandel is jong en nog volop in ontwikkeling en er zijn veel “minder betrouwbare” partijen actief. Verdiep je zelf goed in materie en laat je niet verleiden door aanlokkelijke prijzen, berekeningen en “….alles komt goed…” afspraken. Voor je het weet heb je een installatie en/of brandstof gekocht waardoor er te vaak een dure monteur aan sleutelt, er continue geregeld en afgesteld moet worden en er regelmatig (altijd ’s nachts of als je niet thuis bent) storing in de brandstof aanvoer zit.
  • Een goed en betrouwbaar lange termijn beeld van je eigen energiegebruik voor het opwekken van warmte. Met te grove aannames ga je vaak de mist in.
  • Je eigen situatie goed laten doorrekenen door een onafhankelijke expert en bij het bepalen van de grootte van de installatie nagaan of je in jou gemeente een vergunning nodig hebt.
  • Voor jezelf een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de brandstof die je kunt kopen of eventueel zelf maken. Het streven is; droog hout van min of meer gelijkmatige deeltjesgrootte, dat in de tijd altijd voldoende beschikbaar is, tegen een redelijke prijs.
  • “Regeren is vooruit zien”. Goede opslag en een robuuste logistiek tot aan de kachel is wezenlijk voor het succes. Duurdere houtpellets zijn volop beschikbaar en behoeven geen speciale aandacht. Goedkope houtsnippers daarentegen hebben wel aandacht nodig. Idealiter zou je in geval van houtsnippers,  één tot anderhalf keer het jaargebruik (afgedekt en goed geventileerd) op voorraad moeten kunnen leggen of op afroep beschikbaar hebben. Dit omdat goed en voldoende hout in NL maar in een relatief korte periode in het jaar beschikbaar komt en meestal niet droog genoeg is.  Met een ruime opslag en/of goede afspraken met een leverancier kan in één keer een groot volume goed spul ingekocht worden en te drogen gelegd in plaats van uit nood mindere kwaliteit te accepteren. In Engeland wordt het wilgenhout te drogen gelegd voordat het versnipperd wordt. Het balen van wilgentakken kan het droogproces bevorderen hoewel gehakselde wilgentakken vaak snippers levert van goede kwaliteit.

Algemene conclusie van de avond was dat, ook in het bosarme Nederland, hout (snippers of pellets) een prima en rendabel alternatief is voor (aard)gas of olie, bij een volume van meer dan 1000 kuub te verwarmen ruimte (exclusief warm water) maar dat er wel aan relatief strenge randvoorwaarden moet worden voldaan om ook het gebruiksgemak van gangbare installaties te halen.


Bekijk hier de presentatie  

Mobiele kachelinstallatie