Landschapsvoederbomen onderdeel van nieuw bedrijfsplan Van Roessel

Sinds een aantal jaar is de familie Van Roessel bezig met de omschakeling van een traditioneel melkveebedrijf naar een bedrijf dat meer in balans is met de natuur en de omgeving. Na het verkopen van een deel van hetmelkquotum is het roer omgegaan en is hun bedrijf De Regte Heijden in Riel (Brabant) extensiever geworden. Het bedrijf hanteert het Pure Graze principe, de koeien staan de hele zomer in de wei. De nieuwe open ALFA stal wordt gebruikt voor de droogstaande koeien, die voor de lichaamsbeweging ook in de winter naar buiten kunnen. ALFA staat voor Agrarisch, Landschappelijk en Functionele Architectuur.

Ontwerp
De aanplant van landschapsvoederbomen is ook onderdeel van de nieuwe bedrijfsopzet. Het idee en de uitwerking voor dit plan is op eigen initiatief genomen en het ontwerp is gemaakt in samenwerking met een landschapsarchitect.
Op een deel van de perceelgrenzen zijn linde en eikenbomen aangeplant die de hoogte in kunnen groeien. Deels zal er ondergroei worden aangeplant, bestaande uit hazelaar, els, robinia, wilg, es en esdoorn, die een dichte haag zullen vormen waar de koeien van kunnen eten. In de zomer verhuurt het bedrijf camperplaatsen aan toeristen, die ook omgeven zullen worden met landschapsvoederbomen. In de weide voor het jongvee komen hoogstam fruitbomen te staan die schaduw en beschutting zullen geven.
In de toekomst wil de familie nog extra hagen aanleggen van waardevolle voederbomen.

Subsidie
De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) biedt in Brabant financiële ondersteuning voor natuur- en landschapsbehoud. In overleg met de veldcoördinator en een landschapsarchitect is er een plan gemaakt voor de aanplant, rekening houdend met de soortensamenstelling en het beheer.
Het gaat hierbij om aanleg en beheer van landschapselementen zoals hakhoutsingels, bossingels, struweelhagen, knip en scheerheggen, griendjes, landschapsbomen, knotbomen, hoogstamfruit, poelen, natuuroevers en randen. De regeling voorziet in de vergoeding van aanleg en onderhoudskosten voor zes jaar en in geval van zogenaamde blijvende elementen zoals houtsingels, poelen etc. wordt ook de waardevermindering van de grond uitgekeerd. Het beheer van de grond als natuur wordt door een notaris in een kwalitatieve verplichting vastgelegd (vergelijkbaar met de notariële beschrijving van het recht van overpad). Het aangaan van een kwalitatieve verplichting is overigens vrijwillig en geen voorwaarde om mee te kunnen doen met de regeling. De regeling betreft zogenaamde tijdelijke pakketten of pakketten waar agrarisch medegebruik mogelijk is, zoals akkerranden. Voor de hoogstamfruitboomgaarden en de landschapsbomen wordt, voor de duur van het Stika-contract (6 jaar), gehele of gedeeltelijke compensatie van de inkomstenderving uitgekeerd.

Het Praktijknetwerk Voederbomen gaat Fries

Gryt Vonk-Boersma vonde het idee van voederbomen zo leuk dat ze een gedeelte van de website in het Fries vertaalde. Naast Nederlands en Engels, kunnen mensen nu ook in het Fries terecht
Bekijk hier de samenvatting “Praktyknetwurk Foerbeammen” Tapassingen fan beammen en strewelleguod yn it Agrarysk lânskip.