Nu is de tijd voor agroforestry in Europa

Persbericht naar aanleiding van de EURAF conferentie

Agroforestry, het met opzet combineren van de teelt van bomen met die van gewassen of dieren op éénzelfde perceel, is een sleutelelement van voedsel- en energiezekerheid in een onvoorspelbare wereld onder invloed van klimaatverandering en schaarste aan fossiele brandstoffen.

De Europese Agroforestry Federatie (EURAF) organiseerde de eerste Europese Wetenschappelijke Conferentie over agroforestry in Brussel op 9 en 10 oktober 2012, met deelnemers van 17 Europese landen en afgevaardigden uit de VS en Afrika. Bewijsmateriaal van de uitstekende productiviteit en efficiënte levering van ecosysteemdiensten werd bediscussieerd op de conferentie, waar meer dan 50 papers werden voorgesteld aan het publiek.

Agroforestrysystemen omvatten alle vormen van bomen, op de randen van of in de begraasde of gecultiveerde percelen zelf. De productiviteit van agroforestrysystemen werd aangetoond door zowel gecontroleerde experimenten als getuigenissen van landbouwers, met stijgingen in landproductiviteit van 40% zonder bijkomende inputs. Agroforestry is ook deel van de oplossing voor de uitdaging op vlak van bio-energie die Europa momenteel te lijf moet, en zal jobs creëren die niet kunnen gedelokaliseerd worden. De ecosysteemdiensten die agroforestry verschaft zijn onder andere aanpassing aan en tegengaan van klimaatverandering, beheersing van bodemerosie, waterbescherming, biodiversiteitsbehoud, en brandpreventie in droge gebieden.

Alle EURAF-leden gingen akkoord met de 7 volgende conclusies:

  1. Traditionele agroforestrysystemen moeten erkend en vernieuwd worden en de adoptie van innovatieve agroforestrysystemen moet gepromoot worden.
  2. Agroforestrysystemen moeten volledig subsidiabel zijn voor betalingen uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de beperking tot  50 bomen per hectare moet geschrapt.
  3. Een brede agroforestrymaatregel moet behouden blijven in de tweede pijler van het GLB om landbouwers te helpen agroforestrysystemen op te starten (inclusief hagen) aangepast aan hun natuurlijke omgeving.
  4. Een agroforestrymaatregel die landbouwers helpt om bedreigde traditionele      agroforestrysystemen te beheren en te vernieuwen, moet deel uitmaken van      de tweede pijler van het GLB.
  5. Vermits agroforestry in heel Europa kan toegepast worden, zouden agroforestrymaatregelen uit de tweede pijler verplicht kunnen zijn voor alle lidstaten in de volgende plattelandsontwikkelingsregels.
  6. Agroforestrysystemen zouden moeten in aanmerking komen als deel van de ecologische aandachtsgebieden (ecological focus area) van landbouwbedrijven.
  7. De voordelen van agroforestrysystemen voor aanpassing aan en tegengaan van klimaatverandering zouden moeten erkend en verrekend worden in het Klimaatbeleid van de Europese Unie.

Meer gedetailleerde suggesties voor een agroforestry-vriendelijk GLB zijn beschikbaar op de EURAF website.

Voederbomen zijn ook drankbomen

Voor de creatieve koks of wijnliefhebbers onder ons is het leuk om te weten dat bomen niet alleen nuttig zijn als landschapselement, als energiebron of voedergewas, maar bomen ook gebruikt kunnen worden voor ingrediënten van mousserende drank. Het sap van de berk bijvoorbeeld, is bruikbaar voor het maken van berkenwijn.

Berkenwijn heeft een lange historie en is weer nieuw leven in geblazen. Aan de hand van het originele receptuur uit 1785 wordt het in Zweden tegenwoordig weer geproduceerd. Het berkensap afkomstig van berken op mineraalrijke bodem, wordt afgetapt en verwerkt tot een mousserende wijn. De smaak schijnt bitterzoet te zijn, met een aroma van berk, vlier en peer.

Kijk hier voor meer informatie.

EURAF nieuwsbrief en conferentie

De European Agroforestry Federation (EURAF) heeft voor het eerst een nieuwsbrief uitgebracht.
Hierin worden de doestellingen en de oprichting van de EURAF besproken en de Agroforestry activiteiten die plaatsvinden in Europa.
Aangekondigd wordt onder andere de EURAF Conferentie van 9-10 Oktober 2012 in Brussel.

De nieuwsbrief is hier te downloaden:
European Agroforestry Federation Newsletter 1 August 2012