Database met voederwaarde van blad en twijgen van voederbomen

In het Praktijknetwerk Voederbomen hebben Ilse Meir en Boki Luske een database aangelegd met de beschikbare voederwaarde van bomen die potentieel hebben voor de Nederlandse situatie. In de database zijn meer dan 100 boomsoorten opgenomen. Naast voederwaarde als energie- en eiwitinhoud zijn ook de gemeten mineralengehalte weergegeven. In de database is makkelijk te selecteren op boomsoorten en op de voederwaarde parameter waar men de nadruk op wil leggen. Het hoogste ruw eiwitgehalte wordt bijvoorbeeld genoteerd in de gewone vlier gevolgd door de valse acacia. De database kan een ondersteuning bieden bij de keuze van voederbomen die veehouders willen aanplanten.
Voor meer informatie Nick van Eekeren (n.vaneekeren@louisbolk.nl) en Mark Vonk (mark@duinboeren.nl).