Gescheiden oogst van blad en hout: Wie heeft ideeën?

Op dit moment worden er bij Jo van Balkom, melkveehouder in Helvoirt, nog stekken van wilgen gepland. Bij Gerrit Verhoeven, geitenhouder in Biezenmortel, zijn dit voorjaar acacia’s (Robinia pseudoacacia) gepland. Op 11 april was er een netwerkbijeenkomst van het Praktijknetwerk Voederbomen & Multifunctioneel Landgebruik waarin de resultaten van het eerste jaar werden besproken. Het is duidelijk dat de oogsttechniek, waarmee het blad (voor voer) en hout (voor energie) gescheiden worden, de uitdaging van 2012 wordt. Alle ideeën zijn welkom.