Regelgeving

Natuur, bos en bomen worden in Nederland beschermd door een aantal wetten en regels. Het planten van bomen op landbouwgrond is ook gebonden aan een aantal regels.

Beplantingen van landbouwgrond met voederbomen vallen niet onder de wet als ze niet groter zijn dan 10 are aan een stuk of een bomenrij vormen van meer dan 20 bomen. Voor het beheer van houtige opstanden als griend of hakhout is geen kapvergunning nodig.

Via de volgende link is alle informatie te vinden die met het onderwerp te maken heeft:
www.natuurbeheer.nu