Teelt

Bomen en struiken functioneel inpassen in het moderne agrarische bedrijf. Dat is de uitdaging die we zijn aangegaan binnen dit praktijknetwerk. Op een viertal bedrijven zijn beplantingsproeven uitgezet om ervaring op te doen met planten en oogsten. Daarbij is ook rekening gehouden met bijvoorbeeld andere nuttige functies van een beplanting.

Proef 1

 • Bedrijf: Biologisch melkgeitenbedrijf van de Bruggen.
 • Locatie: Torentjeshoef, Tilburg. Laag gelegen deel van de huiskavel, met veel invloed van kwel uit het aangrenzende Wilhelminakanaal.
 • Beplanting: Wilg in stroken van 6 en 12 meter met een tussenruimte van 6 en 12 meter. Tussenstroken ingezaaid met gras klavermengsel.
 • Doel: Wilg als voederboom, verbeterde begrazing door dekking tegen weersinvloeden en variatie in voedselaanbod door in te spelen op het de natuurlijke gedrag van de geit, hout voor energieopwekking. Ervaring opdoen met het gefaseerd en tijdelijk laten “browsen” van de blokken. Mechanische oogst. Landschappelijke inpassing door menging met kleine groepjes inheemse bomen en struiken.
 • Bekijk hier het beplantingsschema.

Proef 2

 • Bedrijf: Biologisch melkveehouderij de Kerkhoeve.
 • Locatie: Heikant, Helvoirt. Vrij nat perceel.
 • Beplanting: Wilg en Els in stroken van 2 meter met een tussenruimte van 24 meter.
 • Doel: rijen van Wilg en Els als dekking tegen weersinvloeden, aanvulling op voedselrantsoen, hout voor energieopwekking. Mechanische oogst.
 • Bekijk hier het beplantingsschema.

Proef 3

 • Bedrijf: Biologische melkgeitenbedrijf Verhoeven.
 • Locatie: Biezenmortelsestraat, Biezenmortel. Goed ontwaterde huiskavel.
 • Beplanting: Bloksgewijze menging van Wilg, Els, Hazelaar en Robinia, geplant in stroken van 5×25 meter met een tussenruimte van 12 meter. Tussen stroken ingezaaid met gras klavermengsel.
 • Doel: Verbeterde uitloop en begrazing. Ervaring opdoen met het gefaseerd en tijdelijk laten “browsen” van de stroken.
 • Bekijk hier het beplantingsschema.

Proef 4

 • Bedrijf: Melkveehouderij Sprangers
 • Locatie: Duinweg1, Kaatsheuvel. Kavel gelegen tegen het gebied Plantloon op zandgrond.
 • Beplanting: Stroken van 3 meter breed, aangelegd met een groepsgewijze menging van alleen inheemse soorten zoals Hazelaar, Lijsterbes, Gelderse roos, Hulst, Liguster, Wilg, Eik, Veldesdoorn, Vlier, Haagbeuk, Wilde Kers, Es, Els.
 • Doel: Verbeterde inpassing van een min of meer klassieke gemengde hakhoutsingel. Ervaring opdoen met de oogst van nuttige soorten. Ervaring opdoen met “op maat gesneden” beheer van de singel dat wil zeggen niet iedere 12 tot 15 jaar alles in een keer afzetten maar rekening houden met de verschillen in groeitempo.

Interessante links:
Duurzaam bosbeheer: hakhout en knotbomen
Veelbelovende boomsoorten, snelle groeiers

Engelstalige handleiding voor het aanleggen en beheren van wilgenenergieplantages