Van Akker naar Bos: Workshops en congres

Landbouw wordt Voedselbos, Stad ontmoet Platteland

Mark Shepard, auteur van ‘Herstellende Landbouw, agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui’  geeft van 24 tot 27 november vier workshops in Park Lingezegen, het nieuwe landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Op zaterdag 28 november is Mark de keynote speaker op het Van Akker naar Bos congres dat plaats zal vinden in de hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

Mark Shepard is een hele week in Nederland en zal in de vier workshops tot in detail ingaan op de eigenschappen en uitdagingen van het gebied. Alle deelnemers krijgen ook volop aandacht met hun vragen, want er kunnen maximaal 40 deelnemers per workshop meedoen.

Ook het congres duurt een hele dag. Behalve een uitgebreide lezing van Mark Shepard, zal Louis Dolmans vertellen over het park, Ruud Foppen over de achteruitgang in biodiversiteit, en prof.dr. Ewic Goewie over de omschakeling naar duurzame voedselproductiesysteemen. Ook zullen er diverse interessante break out sessies plaatsvinden.

Lees meer op www.akkernaarbos.nl

Inschrijven kan op www.meetup.com/Van-Akker-naar-Bos/

In deze tool meld je je eerst aan bij de van Akker naar Bos groep en daarna kun je je per workshop of voor het congres inschrijven.

Er zijn kosten verbonden aan zowel de workshops als het congres. Wij hebben deze zo laag mogelijk gehouden: € 95,00 voor een dag workshop en € 75 voor het congres.

Van Akker naar Bos is een initiatief van Stichting Doornik Natuurakkersin samenwerking met de gebruikersraad van park LingezegenHogeschool Van Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut.