Wilgenbast als aspirines voor koeien en geiten

In het Praktijknetwerk voederbomen & multifunctioneel landgebruik wordt naar de verschillende aspecten van voederbomen op een melkveebedrijf gekeken. Eén daarvan is het aspect van diergezondheid.
Veel struiken en bomen bevatten stoffen die de diergezondheid kunnen bevorderen. Een van de meest in oogspringende zijn de salicylzuren in wilgenbast waarvan aspirines zijn  afgeleid.
Het netwerk heeft het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie gevraagd deze werkzame stoffen voor potentiële voederbomen op een rij te zetten.

Bekijk hier de rapportage:

Medicinale en etnobotanische aspecten van (potentiële) voederbomen voor melkvee.